reliable cheap swiss fake rolex ladies watches sale online store.diamond patek philippe replica 2018 bought on the streets in new york city.
find the cheap prices on https://www.vapesstores.nl/. find the cheap prices on https://reallydiamond.com/. aaa+ https://wellreplicas.to/ at our online shop for sale. bodysuit from us are very popular. buying https://replicaiwc.ru is a great way to save on expenses. the many who sells the best vapespen can be described as control masterpiece. cheap https://www.watchesbuy.pl carryout a unbelievably upmarket high-level perplexing presents take pleasure in. high quality exact hublotreplica.ru. check out our celine wholesaler swiss collection that features only the most incredibly authentic and detailed.

Prolog - Památník Expedice Peru 1970

V neděli 30. května 2010 proběhlo v Bed?ichově slavnostní otev?ení nového Památníku Expedice Peru 1970 na po?est ?eskoslovenskych horolezc?, kte?í zahynuli pod lavinou kamení a ledu po zemět?esení v Peru 31. 5. 1970.

Slavnostní otev?ení památníku Slavnostní otev?ení památníku

Dal?í fotografie a informace k památníku...

Do Bed?ichova p?i?lo na slavnostní shromá?dění více jak sto lidí, hlavně rodiny horolezc?, jejich kamarádi a p?átelé. Za v?echny shromá?děné promluvil p?edseda ?eského horolezeckého svazu Zdeněk Hruby.

Po 40 letech od smutné události je tak v Bed?ichově d?stojné místo, kde ka?dy m??e vzpomenout na p?íběh na?ich horolezc?. Památník je tvo?en ?esti ?ulovymi balvany z Jizerskych hor, kde ú?astníci tehdej?í expedice trénovali. Na jeho vzniku pracoval tym pod vedením Ji?ího Kolá?ka z Bed?ichova, mě?í na vy?ku p?es ?ty?i metry a najdete jej na kraji lesa u vyjezdu ze stadionu v Bed?ichově. Památník vzniknul z finan?ních dar? místních lidí, ly?a??, rodin a p?átel horolezc?. Mnoho lidí i některé firmy pracovali na vzniku památníku zdarma, pot?ebné náklady dosáhly 135 tisíc korun, na konci května 2010 lidé darovali celkem 92 tisíc korun.

Dal?í informace

Dárci: aktuální seznam dárc?

Tisková zpráva: 40 let od zemět?esení p?ipomene památník (17.05.2010)

Tisková zpráva: Co nového p?i vzniku památníku (02.02.2010)